PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU 2013


Klub dla Rodzin na Woli

Klubu dla Rodzin na Woli to przyjazne i otwarte dla wszystkich miejsce rozwoju całej rodziny, spotkań, wymiany doświadczeń, warsztatów, zajęć dla dzieci, porad specjalistów z różnych dziedzin.

W Klubie znajdziecie Państwo:

Kawiarnię Mamy i Taty.
Miejsce stworzone dla rodziców z dziećmi i oczekujących na dziecko prowadzone w formie luźnych spotkań przy kawie i herbacie. Forma spędzania wolnego czasu, bez spotkań tematycznych, czas na swobodną zabawę dzieci i rozmowy rodziców. Jest to miejsce integracji rodzin, zawierania nowych znajomości, wymiany doświadczeń, udzielania wzajemnych porad, miłego spędzania czasu poza domem.
W Klubie czekają na rodziców i dzieci różne ciekawe zajęcia, między innymi:

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 6 lat. W zajęciach biorą udział rodzice z dziećmi.

· BOBOLAND (6 m.ż.-18 m.ż.)
Zajęcia mają na celu rozwinięcie zmysłów oraz pobudzenie rozwoju postrzegania świata (sensomotorykę) niemowląt i małych dzieci. Ćwiczenia zawarte w zajęciach doskonalą proces odbioru bodźców z otoczenia: wzrokowych, słuchowych, dotykowych. Praca rodzica z dzieckiem pozwala na wzmocnienie więzi. W trakcie warsztatów rodzice poznają fazy rozwoju dziecka do 2 roku życia oraz nauczą się jak stymulować jego rozwój.

· FIKU SMYKU (3 r.ż.-6 r.ż.)
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci wraz z rodzicami. Poprzez kreatywną zabawę, przemienność zajęć muzycznych, ruchowych, plastycznych rozwijają kompetencje przedszkolne. Uczą koncentracji uwagi, aktywności w grupie, stosowania się do zasad. Dzięki obecności rodzica dzieci w bezpieczny sposób doświadczają siebie wśród rówieśników i rozwijają gotowość do pracy w grupie. Każde zajęcia będą nową przygodą połączoną ze zdobyciem nowych umiejętności.

· ZWIERZAKI Z NASZEJ PAKI (2 r.ż.- 6 r.ż)
Podczas warsztatu dzieci będą mogły oswoić się ze zwierzętami. Zajęcia z udziałem specjalnie wyselekcjonowanych zwierząt dostarczają możliwości motywacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych oraz terapeutycznych. Zajęcia prowadzone przez specjalistę od dogoterapii.

Warsztaty i treningi skierowane do przyszłych rodziców i starszego rodzeństwa.

· POCZEKALNIA
Warsztat skierowany jest do osób spodziewających się pierwszego bądź kolejnego dziecka. Celem zajęć jest wzmocnienie więzi partnerów, psychiczne przygotowanie się rodziców i rodzeństwa do nowej roli. Nasze warsztaty, pomogą od pierwszych dni budować satysfakcjonującą, bezpieczną więź z maluchem i nauczyć się języka, którym do nas mówi.

· DIET COACHING DLA MAM
Warsztaty z prawidłowego odżywiania mamy i maluszka. Istnieją kluczowe zagadnienia, które powinna znać przyszła mama. Na przykład: Czym jest odżywianie się, a czym nie jest?
Jak powinna wyglądać prawidłowa dieta mamy i jej dziecka? Jak skorygować swój jadłospis, tak by był jak najlepszy i jak najzdrowszy? Jak zdrowo i smacznie gotować? Tego dowiedzą się uczestniczki zajęć.

Warsztaty i treningi dla rodziców.

· TRENING KOMUNIKACJI I WYCHOWANIA
Podczas treningu rodzice poznają sekrety komunikacji i ustalania zasad oraz reguł panujących w domu. Odpowiemy sobie na pytanie: jak mówić aby dzieci słuchały, oraz w jaki sposób budować relację, aby dzieci mówiły o sobie. Zajęcia na podstawie Metody Porozumienia Bez Przemocy. Nauczymy się jak określać i przestrzegać zasad panujących w domu i otoczeniu.

Spotkania i warsztaty tematyczne dla rodziców i opiekunów.
Otwarte spotkania, wykłady i prelekcje połączone z dyskusją. W czasie spotkań rodzice będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wychowania i pielęgnacji dzieci. Są to spotkania współtworzone przez rodziców poprzez zgłaszanie najgorętszych tematów. Na spotkaniach poruszone będą tematy takie jak: Pierwsza pomoc u dzieci, Co jest zdrowe a co nie, Nieznośny dwulatek, Jak postępować z niejadkiem, Rywalizacja wśród rodzeństwa, Rola Taty w wychowaniu dziecka, Nadpobudliwość u dzieci, Adaptacja przedszkolna, Trening nocnikowy, Sen dziecka, Błędy popełniane przez dobrych rodziców, Co zrobić, Wszystko o dyscyplinie, Jak podnieść odporność dziecka, Mamy niepełnosprawne dziecko i wiele innych.
Spotkania tematyczne odbywają się raz w miesiącu.

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne i mediacje rodzinne.
Indywidualne, rodzinne bądź małżeńskie poradnictwo psychologiczne. Wsparcie indywidualne i mediacje par.

Czytelnia i biblioteka.
Książeczki dla dzieci, książki na temat rozwoju i wychowania dzieci, na temat relacji między rodzicami, literatura popularnonaukowa. Z czytelni można korzystać w godzinach otwarcia Klubu.________________________________________________________________________________________________________

Klub młodzieżowy „ZAMIAST”

Klub młodzieżowy „Zamiast” jest alternatywą dla pustego i często szkodliwego spędzania czasu przed komputerem, telewizorem, czy wśród podwórek, osiedli i centrów handlowych. Projekt jest alternatywą dla siedzenia przed telewizorem, agresywnych gier komputerowych, podejmowania zachowań ryzykownych razem z rówieśnikami, tracenia czasu na puste siedzenie pod blokiem.

Jako pracownicy i wolontariusze Fundacji mamy głębokie przekonanie, że ,miejsce stworzone i współtworzone przez młodzież będzie dla wielu możliwością do kreatywnego spędzania czasu, ZAMIAST jego ,,zabijania”.

Projekt finansowany ze środków własnych.

________________________________________________________________________________________________________

"Myślę, więc działam”– warsztaty edukacyjno – rozwojowe dla kobiet.

Warsztaty edukacyjno – rozwojowe skierowane do kobiet w wieku 18-30 lat zamieszkujących Dzielnicę Wola.

Cel programu:
Nabycie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi i problemami osobistymi.

Czas realizacji programu:
Program realizowany w dwóch edycjach. Edycja I czerwiec – sierpień, Edycja II wrzesień – listopad. W czasie Edycji letniej zapewniamy opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Miejsce realizacji programu:
Fundacja Chrześcijańska Nebo
Warszawa, ul. Nowolipie 18B

Sposób realizacji programu:
Program realizowany w formie aktywnych warsztatów i treningów zwiększających kompetencje społeczne kobiet i wzmacniające ich rozwój osobisty.

Zakres tematów warsztatów i treningów:
- Efektywna komunikacja – warsztaty skutecznego porozumiewania się
- Nauka samodzielnego wytyczania i planowania konkretnych celów
- Określanie potencjału osobistego i zawodowego (profil zawodowy)
- Szkoła emocji – jak sobie z nimi radzić
- Nauka budowania zdrowych relacji – podnoszenie kompetencji społecznych
- Trening asertywności – jak chronić się i radzić sobie z przemocą
- Nauka zarządzania czasem
- Odkrywanie twórczego potencjału – nauka zdobienia przedmiotów i mebli techniką decupage
- Warsztaty autoprezentacji połączone ze spotkaniem z fryzjerem, stylistą i wizażystą.
- Aktywizacja zawodowa – warsztaty efektywnego poszukiwania pracy połączone z nauką pisania dokumentów i zasadami rozmów kwalifikacyjnych

Szczególnie zapraszamy Panie, które:
• chcą poprawić relacje rodzinne, przyjacielskie, zawodowe,
• chcą poprawić życie swoich rodzin przez lepsze rozumienie i kontrolę swoich emocji, skuteczniejszą komunikację,
• nie wierzą w siebie i chcą to zmienić,
• doświadczają konfliktów rodzinnych
• chcą znaleźć pracę, która zapewni im satysfakcję________________________________________________________________________________________________________

,,Życie od nowa - program wzmacniania wolskich rodzin”.

Program pomocy postpenitencjarnej dla mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, przebywających/opuszczających zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze oraz ich rodzin.
Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na Woli.

Program stawia sobie za cel społeczną readaptację osób pozbawionych wolności i opuszczających zakłady karne/areszty śledcze poprzez objęcie pomocą postpenitencjarną nie tylko osoby pozbawionej wolności/opuszczającej jednostkę penitencjarną, ale całej rodziny jako najbliższego środowiska, do którego ta osoba powraca bądź powróciła.

Program ,,Życie od nowa - program wzmacniania wolskich rodzin” w swoim założeniu ma:
- zdiagnozowanie sytuacji osadzonego i jego rodziny i podjęcie stosownych działań
- przygotowanie więźnia do opuszczenia zakładu karnego i stworzenie ,,planu powrotowego”, który da mu szansę na zmianę dotychczasowego życia
- przygotowanie rodziny na przyjęcie osadzonego członka rodziny
- objecie opieką dzieci osób osadzonych i pomoc w wyrównaniu deficytów rozwojowo – szkolnych
- objecie pomocą starszych krewnych osób osadzonych niejednokrotnie żyjących samotnie w ubóstwie.

Program zakłada pracę na czterech obszarach równolegle:
1. Doradztwo: psychologiczne, prawne i zawodowe.
2. Praca socjalna Przyjaciela Rodzina.
3. Reintegracja społeczna, budowanie więzi społecznych poprzez pracę rodzin wolontariuszy Fundacji.
4. Pomoc materialna. skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Wola zagrożonych lub dotkniętych problemem alkoholowym. 

________________________________________________________________________________________________________

"Święta inaczej" – Rozwój umiejętności społecznych i integracja rodzin ze środowisk zagrożonych alkoholizmem.

,,Święta inaczej” to dynamiczny program pozwalający poprzez ciekawe warsztaty i spotkania dotrzeć do rodzin i zapobiegać powstawaniu problemów związanych z uzależnieniem. Założeniem programu było dotarcie do rodzin, w których pojawiły się pierwsze kontakty dzieci i młodzieży z alkoholem, bądź członkowie rodzin są uzależnieni, ale problem nie jest uświadomiony, bądź jest już oczywisty, ale nie zostały podjęte żadne działania.

Przygotowany przez nas program miał na celu objęcie kompleksową opieką 15 - 20 rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą (około 35 - 45 osób). Nasze działania będą zmierzały do:
- uświadomienia rodzinom istniejących zagrożeń dotyczących ich dzieci w związku z występowaniem problemu alkoholowego w ich środowisku rówieśniczym bądź rodzinie,
- zapobiegania powielania wzorców wśród dzieci poprzez warsztaty i zajęcia terapeutyczne,
- zapobiegania dziedziczenia wykluczenia społecznego przez dzieci i młodzież poprzez budowanie w nich właściwych zachowań społecznych,
- pomocy w znalezieniu odpowiedniej terapii dziennej bądź ośrodka dla osób podejmujących walkę z uzależnieniem,
- pomocy dla kobiet dotkniętych przemocą domową poprzez stworzenie grupy wsparcia,
- zmniejszenia zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży,
- spędzenia przez rodziny okresu świąteczno-noworocznego inaczej niż dotychczas,
- zwiększenia integracji rodzin,
- przekazania sposobów na spędzane wolnego czasu z rodziną i znajomymi.

Głównym celem zadania jest profilaktyka alkoholowa oraz zmniejszenie rozmiarów szkód i ich dotkliwości u osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin jak i podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości rodzin w zakresie problematyki alkoholowej.
Które zrealizowaliśmy poprzez:

- poradnictwo psychologiczne w tym: warsztaty dla rodziców, zajęcia psycho-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców i młodzieży, grupa wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu przez kogoś z rodziny, poradnictwo dla osób uzależnionych i kierowanie do placówek specjalistycznych.
- organizacja wspólnych spotkań (Mikołajkowe niespodzianki, Ubieramy choinkę i Wigilijny Stół)
- wspólne wyjścia do parku, do kina, na plac zabaw prowadzone przez wolontariuszy________________________________________________________________________________________________________

Pracownia Odkrywców

Projekt Pracownia Odkrywców miał na celu rozbudzenie zainteresowań dzieci i młodzieży naukami ścisłymi oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku 11– 16 lat (IV – VI klasa szkoły podstawowej i I-III klasa gimnazjum).

Proponowany przez nas program to aktywne zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży w okresie od września do grudnia poprzez podjęcie działań zmierzających do:
- rozszerzania wiedzy z zakresu nauk matematyczno – informatycznych i fizyczno – chemiczno - biologicznych,
- rozszerzenia wiedzy na temat przekazu informacji, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
- rozwijania umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
- pobudzenia aktywności poznawczej dzieci i młodzieży,
- rozbudzania aktywności poznawczej, rozwijania wyobraźni, kształtowania postaw kreatywnych wśród dzieci i młodzieży,
- rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
- stymulowania rozwoju osobistego, pasji i zainteresowań,
- zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy,
- podjęcia przez młodzież decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

Założone cele realizowane zostały poprzez podjęcie następujących działań:
1. Prowadzenie warsztatów, seminariów, treningów, dyskusji, ćwiczeń laboratoryjnych.
2. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych.
3. Organizowanie wyjść do ośrodków kulturalnych i naukowych.

Podstawowymi formami w programie były różnorodne zajęcia z dziećmi i młodzieżą, między innymi:
- warsztaty naukowe,
- praktyczne treningi,
- warsztaty informatyczne,
- wycieczki do centrów naukowych,
- dyskusje i pokazy.

Stałymi zajęciami w Pracowni Odkrywców były:
• Świat wokół nas – warsztaty fizyczno-chemiczno-przyrodnicze
• W cyfrowym świecie - warsztaty matematyczno - logiczno – informatyczne
• Pamięć doskonała - trening pamięci i koncentracji uwagi
• Drzwi do przyszłości – warsztaty autoprezentacji i preferencji zawodowych
• Naukowe soboty – warsztaty w ośrodkach naukowych________________________________________________________________________________________________________

Radio młodzieżowe ZAMIAST

Projekt Radio młodzieżowe ZAMIAST miał na celu rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności twórczego gromadzenie, weryfikowania i przekazywania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku 12– 17 lat.

Stworzony przez nas program to twórcze warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży w okresie od października do grudnia 2013, obejmujące:
- warsztaty dziennikarskie,
- warsztaty informatyczne,
- warsztaty psychologiczne.

Projekt obejmował zarówno warsztaty dziennikarskie, informatyczne jak i psychologiczne, aby w sposób jak najbardziej kompleksowy przygotować młodych ludzi zarówno do świadomego użytkowania mediów jak i aktywnego i kreatywnego przekazywania informacji.

W czasie trwania projektu dzieci i młodzież poznali nie tylko wybrane elementy związane z edukacją multimedialną, ale przede wszystkim przeszli przez cały proces tworzenia narzędzi do przekazywania informacji. Zwieńczeniem warsztatów i działań było stworzenie i prowadzenie przez samą młodzież przy pomocy specjalistów własnego radia internetowego: Radia młodzieżowego ZAMIAST osadzonego na samodzielnie stworzonej stronie internetowej. Młodzież zdobyła wiedzę i stworzyła własne narzędzia do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat Warszawy, zarówno historycznej jak i dotyczącej bieżących wydarzeń kulturalnych.Dołącz do nas na Facebooku