PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2014


Klub dla Rodzin na Woli

Klubu dla Rodzin na Woli to przyjazne i otwarte dla wszystkich miejsce rozwoju całej rodziny, spotkań, wymiany doświadczeń, warsztatów, zajęć dla dzieci, porad specjalistów z różnych dziedzin.

W Klubie znajdziecie Państwo:

Kawiarnię Mamy i Taty.
Miejsce stworzone dla rodziców z dziećmi i oczekujących na dziecko prowadzone w formie luźnych spotkań przy kawie i herbacie. Forma spędzania wolnego czasu, bez spotkań tematycznych, czas na swobodną zabawę dzieci i rozmowy rodziców. Jest to miejsce integracji rodzin, zawierania nowych znajomości, wymiany doświadczeń, udzielania wzajemnych porad, miłego spędzania czasu poza domem.
W Klubie czekają na rodziców i dzieci różne ciekawe zajęcia, między innymi:

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 6 lat. W zajęciach biorą udział rodzice z dziećmi.

· BOBOLAND (6 m.ż.-18 m.ż.)
Zajęcia mają na celu rozwinięcie zmysłów oraz pobudzenie rozwoju postrzegania świata (sensomotorykę) niemowląt i małych dzieci. Ćwiczenia zawarte w zajęciach doskonalą proces odbioru bodźców z otoczenia: wzrokowych, słuchowych, dotykowych. Praca rodzica z dzieckiem pozwala na wzmocnienie więzi. W trakcie warsztatów rodzice poznają fazy rozwoju dziecka do 2 roku życia oraz nauczą się jak stymulować jego rozwój.

· FIKU SMYKU (3 r.ż.-6 r.ż.)
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci wraz z rodzicami. Poprzez kreatywną zabawę, przemienność zajęć muzycznych, ruchowych, plastycznych rozwijają kompetencje przedszkolne. Uczą koncentracji uwagi, aktywności w grupie, stosowania się do zasad. Dzięki obecności rodzica dzieci w bezpieczny sposób doświadczają siebie wśród rówieśników i rozwijają gotowość do pracy w grupie. Każde zajęcia będą nową przygodą połączoną ze zdobyciem nowych umiejętności.

· ZWIERZAKI Z NASZEJ PAKI (2 r.ż.- 6 r.ż)
Podczas warsztatu dzieci będą mogły oswoić się ze zwierzętami. Zajęcia z udziałem specjalnie wyselekcjonowanych zwierząt dostarczają możliwości motywacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych oraz terapeutycznych. Zajęcia prowadzone przez specjalistę od dogoterapii.

Warsztaty i treningi skierowane do przyszłych rodziców i starszego rodzeństwa.

· POCZEKALNIA
Warsztat skierowany jest do osób spodziewających się pierwszego bądź kolejnego dziecka. Celem zajęć jest wzmocnienie więzi partnerów, psychiczne przygotowanie się rodziców i rodzeństwa do nowej roli. Nasze warsztaty, pomogą od pierwszych dni budować satysfakcjonującą, bezpieczną więź z maluchem i nauczyć się języka, którym do nas mówi.

· DIET COACHING DLA MAM
Warsztaty z prawidłowego odżywiania mamy i maluszka. Istnieją kluczowe zagadnienia, które powinna znać przyszła mama. Na przykład: Czym jest odżywianie się, a czym nie jest?
Jak powinna wyglądać prawidłowa dieta mamy i jej dziecka? Jak skorygować swój jadłospis, tak by był jak najlepszy i jak najzdrowszy? Jak zdrowo i smacznie gotować? Tego dowiedzą się uczestniczki zajęć.

Warsztaty i treningi dla rodziców.

· TRENING KOMUNIKACJI I WYCHOWANIA
Podczas treningu rodzice poznają sekrety komunikacji i ustalania zasad oraz reguł panujących w domu. Odpowiemy sobie na pytanie: jak mówić aby dzieci słuchały, oraz w jaki sposób budować relację, aby dzieci mówiły o sobie. Zajęcia na podstawie Metody Porozumienia Bez Przemocy. Nauczymy się jak określać i przestrzegać zasad panujących w domu i otoczeniu.

Spotkania i warsztaty tematyczne dla rodziców i opiekunów.
Otwarte spotkania, wykłady i prelekcje połączone z dyskusją. W czasie spotkań rodzice będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wychowania i pielęgnacji dzieci. Są to spotkania współtworzone przez rodziców poprzez zgłaszanie najgorętszych tematów. Na spotkaniach poruszone będą tematy takie jak: Pierwsza pomoc u dzieci, Co jest zdrowe a co nie, Nieznośny dwulatek, Jak postępować z niejadkiem, Rywalizacja wśród rodzeństwa, Rola Taty w wychowaniu dziecka, Nadpobudliwość u dzieci, Adaptacja przedszkolna, Trening nocnikowy, Sen dziecka, Błędy popełniane przez dobrych rodziców, Co zrobić, Wszystko o dyscyplinie, Jak podnieść odporność dziecka, Mamy niepełnosprawne dziecko i wiele innych.
Spotkania tematyczne odbywają się raz w miesiącu.

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne i mediacje rodzinne.
Indywidualne, rodzinne bądź małżeńskie poradnictwo psychologiczne. Wsparcie indywidualne i mediacje par.

Czytelnia i biblioteka.
Książeczki dla dzieci, książki na temat rozwoju i wychowania dzieci, na temat relacji między rodzicami, literatura popularnonaukowa. Z czytelni można korzystać w godzinach otwarcia Klubu.


Wszystkie informacje odnośnie zajęć i terminów dostępne na stronie:

www.klubdlarodzin.pl

lub pod numerem telefonu

518 242 943________________________________________________________________________________________________________

Klub dla młodzieży ZAMIAST

Projekt Klub dla młodzieży ZAMIAST ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej w wieku 13– 17 lat z terenu Warszawy, w szczególności z Dzielnicy Wola poprzez podjęcie działań zmierzających do:

- wyrównywania deficytów szkolnych i rozwojowych,
- kształtowania społecznie akceptowanych wzorców zachowań,
- poszerzenia wiedzy na temat bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia,
- stymulowania rozwoju osobistego, pasji i zainteresowań,
- edukacji w zakresie profilaktyki,
- rozwoju umiejętności społecznych i życiowych.

Podstawowymi formami w programie są różnorodne zajęcia, warsztaty, spotkania z młodzieżą, między innymi:

- wyrównywania deficytów szkolnych i rozwojowych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje,
- korepetycje i pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- warsztaty umiejętności społecznych,
- programy profilaktyczne,
- zajęcia techniczno-plastyczne,
- gry i zabawy interaktywne, taneczne i sportowe,
- wycieczki i wyjścia do ośrodków kultury, sportu, rekreacji w zależności od zainteresowań młodzieży,
- promowanie wolontariatu wśród młodzieży i działania na rzecz społeczności lokalnej,
- zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
- działania promujące zdrowy styl życia,
- spotkania z ciekawymi ludźmi wykonującymi różne zawody i profesje,
- klub książki, filmu i fotografii.

Klub dla młodzieży ZAMIAST

jest alternatywą dla pustego i często szkodliwego spędzania czasu przed komputerem, telewizorem, czy wśród podwórek, osiedli i centrów handlowych. Zamiast siedzenia przed telewizorem, zamiast agresywnych gier komputerowych, zamiast podejmowania zachowań ryzykownych razem z rówieśnikami, zamiast tracić czas na puste siedzenie pod blokiem młodzież może przyjść do ich klubu, który sami tworzą.

Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 19:00 oraz w wybrane soboty.


Więcej informacji na stronie:

www.klubzamiast.pl

oraz na portalu

FB Klub Zamiast

lub pod numerem telefonu

518 242 943________________________________________________________________________________________________________

"Życie od nowa - program wzmacniania wolskich rodzin”

Program pomocy postpenitencjarnej dla mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, przebywających/opuszczających zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze oraz ich rodzin.
Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej na Woli.

Program stawia sobie za cel społeczną readaptację osób pozbawionych wolności i opuszczających zakłady karne/areszty śledcze poprzez objęcie pomocą postpenitencjarną nie tylko osoby pozbawionej wolności/opuszczającej jednostkę penitencjarną, ale całej rodziny jako najbliższego środowiska, do którego ta osoba powraca bądź powróciła.

Program ,,Życie od nowa - program wzmacniania wolskich rodzin” w swoim założeniu ma:
- zdiagnozowanie sytuacji osadzonego i jego rodziny i podjęcie stosownych działań
- przygotowanie więźnia do opuszczenia zakładu karnego i stworzenie ,,planu powrotowego”, który da mu szansę na zmianę dotychczasowego życia
- przygotowanie rodziny na przyjęcie osadzonego członka rodziny
- objecie opieką dzieci osób osadzonych i pomoc w wyrównaniu deficytów rozwojowo – szkolnych
- objecie pomocą starszych krewnych osób osadzonych niejednokrotnie żyjących samotnie w ubóstwie.

Program zakłada pracę na czterech obszarach równolegle:
1. Doradztwo: psychologiczne, prawne i zawodowe.
2. Praca socjalna Przyjaciela Rodzina.
3. Reintegracja społeczna, budowanie więzi społecznych poprzez pracę rodzin wolontariuszy Fundacji.
4. Pomoc rzeczowa.


Mieszkańców Dzielnicy Wola zainteresowanych udziałem w projekcie ,,Życie od nowa – program wzmacniania wolskich rodzin” zapraszamy do kontaktu mailowego: Fundacja NEBO lub telefonicznego: 505 902 336. 

________________________________________________________________________________________________________

Warsztaty dla młodzieży ,,OKO W OKO”

Projekt Oko w oko ma na celu rozbudzenie pasji, zainteresowań dzieci i młodzieży naukami ścisłymi i humanistycznymi oraz niwelowanie różnic edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w wieku 12– 16 lat (V – VI klasa szkoły podstawowej i I-III klasa gimnazjum). Projekt Oko w oko pozwoli dzieciom i młodzieży stanąć oko w oko z biologią, fizyką, chemią, historią, informatyką, logiką, matematyką.

Celem głównym zadania jest poszerzenie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży poprzez rozbudzenie w nich zainteresowań i pasji naukowych.

Cel główny jest realizowany poprzez osiągnięcie następujących celówszczegółowych:
1. Rozbudzanie aktywności poznawczej, rozwijanie wyobraźni, kształtowanie pozytywnej postawy do nauki.
2. Niwelowanie różnic edukacyjnych.
3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego młodzieży.
4. Wzbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi.
5. Wydobycie potencjału twórczego.
6. Zmniejszenie liczby młodzieży spędzającej czas wolny na podejmowaniu zachowań ryzykownych zwłaszcza na podwórkach osiedli będących skupiskiem przestępczości i zachowań patologicznych.
7. Wskazanie młodzieży ciekawych sposobów na spędzanie wolnego czasu.
8. Zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy.

SPOSÓB REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW

Założone cele realizowane będą poprzez podjecie następujących działań:
1. Prowadzenie warsztatów, seminariów, treningów, dyskusji, ćwiczeń laboratoryjnych.
2. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych.
3. Organizowanie wyjść do ośrodków kulturalnych i naukowych.

W czasie zajęć będących częścią projektu Oko w oko, dzieci i młodzież staną oko w oko z wieloma zagadnieniami, odkryciami i problemami współczesnego świata. Dotkną tematów, które zainspirują ich do dalszych poszukiwań i odkryć.


Więcej informacji na stronie:

www.klubzamiast.pl

oraz na portalu

FB Klub Zamiast

lub pod numerem telefonu 518 242 943________________________________________________________________________________________________________

Warsztaty Teatralne Kukiełkowa Lekcja Przyjaźni

Projekt warsztatów dramo-kukiełkowych skierowany jest do rodzin zamieszkujących Warszawę. Działanie skierowane jest do rodzin z dziećmi od 2 do 7 roku życia. Dzieci wspólnie z rodzicami przejdą przez cały cykl tworzenia przedstawienia teatralnego od stworzenia sztuki, wyprodukowania dekoracji, stworzenia kukiełek i pacynek po wystawienie przedstawienia. Wszystkie działania będą dostosowane do wieku uczestników. Dzieci w wieku przedszkolnym i przed przedszkolnym cechuje aktywność, która jest motorem do zdobywania wiadomości, umiejętności oraz realizowania potrzeb. Najbliższą formą aktywności jest zabawa. Poprzez zabawę w teatr dzieci obserwują i uczą się ról społecznych i chłoną wartości cenne w relacjach międzyludzkich.
Teatr kukiełkowy uruchamia najbardziej skuteczną metodę – uczenie się przez przeżywanie. Spełnia wiele funkcji dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych. Dzieci zdobywają wiedzę w atrakcyjny sposób, uczą się pozytywnych zachowań społecznych. Bycie ,,aktorem” dowartościowuje dzieci, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie. Udział w spektaklu wiąże się także z przełamaniem wstydu i nieśmiałości. Nic tak nie integruje środowiska lokalnego jak wspólne imprezy, zabawy czy konkursy. Występy przed publicznością integrują najbliższe środowisko, uczą wzajemnej akceptacji i docenienia wysiłków dzieci.

Celem głównym programu jest artystyczny rozwój dziecka, a w szczególności rozwijanie jego wyobraźni, kreatywności oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Cel główny jest realizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

• Rozszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztuki teatralnej.
• Rozwijanie samodzielnych działań twórczych.
• Rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich, muzycznych i plastycznych.
• Doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji.
• Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.
• Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
• Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego.
• Rozwijanie logicznego myślenia poprzez kształtowanie pojęć.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim.
• Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych z działalnością teatralną.
• Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu.
• Aktywizacja uczestników do działań artystycznych.
• Rozwijanie zainteresowań kulturalnych jako źródła wiedzy i przeżyć.
• Rozwijanie kultury osobistej.
• Budowanie poczucia zaangażowania wobec siebie nawzajem i wobec otoczenia (wzmacnianie obywatelskiej postawy uczestnictwa w życiu swojej dzielnicy czy miejscowości).

SPOSÓB REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW

Założone cele realizowane będą poprzez podjecie następujących działań:

1. Prowadzenie warsztatów przygotowujących inscenizację.
2. Prowadzenie warsztatów teatralno-dramowych.
3. Wystawienie przedstawienia.


Więcej informacji na stronie:

www.klubdlarodzin.pl

oraz na portalu

FB Fundacja NEBO

lub pod numerem telefonu 518 242 943________________________________________________________________________________________________________

Projekt ,,ZRÓB TO ZAMIAST”

Projekt ZRÓB TO ZAMIAST skierowany jest do mieszkańców Warszawy zagrożonych lub dotkniętych problemem alkoholowym. Program realizowany jest przez innowacyjne metody pracy z młodzieżą, co pozwala nam na dotarcie do różnych środowisk młodzieżowych i zaangażowanie ich w projekt.

Nasze działania zmierzają do:
- zaproponowania młodzieży alternatywnej formy spędzania czasu wolnego od alkoholu oraz promowania zdrowego stylu życia.
- uświadomienia rodzinom istniejących zagrożeń dotyczących ich dzieci w związku z występowaniem problemu alkoholowego w ich środowisku rówieśniczym bądź rodzinie,
- zapobiegania powielania wzorców wśród młodzieży poprzez warsztaty i zajęcia terapeutyczne,
-zapobiegania dziedziczenia wykluczenia społecznego przez młodzież poprzez budowanie w nich właściwych zachowań społecznych,
- pomocy w znalezieniu odpowiedniej terapii dziennej bądź ośrodka dla osób podejmujących walkę z uzależnieniem,
- zmniejszenia zachowań agresywnych wśród młodzieży,
- zwiększenia integracji rodzin,
- przekazania sposobów na spędzane wolnego czasu z rodziną i znajomymi.
Założenia programu mają na celu wciągnięcie młodzież w aktywność pozalekcyjną oraz społeczną opartą na promocji zdrowego stylu życia.

ZRÓB TO ZAMIAST to dynamiczny program pozwalający poprzez ciekawe warsztaty i spotkania dotrzeć do młodzieży i zapobiegać powstawaniu problemów związanych z uzależnieniem.

Głównym celem zadania jest profilaktyka alkoholowa oraz zmniejszenie rozmiarów szkód i ich dotkliwości u osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin jak i podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości rodzin w zakresie problematyki alkoholowej.

Cele szczegółowe:

1. Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie występowaniu u nich zachowań ryzykownych.
2. Przekazanie młodzieży wiedzy i nauka umiejętności, które pomogą im radzić sobie w trudnych sytuacjach rodzinnych i rówieśniczych.
3. Uświadomienie uczestników jakie są przyczyny sięgania po alkohol i inne środki psychoaktywne.
4. Poszerzenie wiedzy uczestników na temat uzależnienia od alkoholu, jego wpływu na organizm oraz na rodzinę osoby uzależnionej.
5. Kształtowanie wśród młodzieży asertywnej postawy wobec nakłaniania do picia alkoholu
6. Wsparcie w kwestii redukowania przeżywanych emocji, uwrażliwienie na zagrożenia wynikające z destruktywnego radzenia sobie z przeżywanymi uczuciami i emocjami.
7. Kształtowanie w świadomości uczestników poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje.
8. Lansowanie przez młodzież i wśród młodzieży pożądanych zachowań i zdrowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, emocjami.
9. Kreowanie wzorców spędzania czasu wolnego przez rodziny i nastoletnich członków.
10. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej.
11. Zwiększenie stopnia integracji rodzin, podjęcie próby odbudowania bądź zbudowania właściwych więzi pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny.
12. Nabycie umiejętności wychowawczych przez członków rodzin z deficytami opiekuńczo – wychowawczymi.

SPOSÓB REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW:

- poradnictwo psychologiczne w tym: warsztaty dla dzieci i rodziców, zajęcia psycho-edukacyjne dla młodzieży, warsztaty wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców i młodzieży, grupa wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu przez kogoś z rodziny, poradnictwo indywidualne i kierowanie do placówek specjalistycznych.
- organizacja imprez dla młodzieży
- wspólne wyjścia do kina, na imprezy kulturalne, wspólna praca przy tworzeniu graffiti, muzyki itp.


Więcej informacji na stronie:

www.klubzamiast.pl

oraz na portalu

FB Klub Zamiast

lub pod numerem telefonu

518 242 943 

________________________________________________________________________________________________________

Projekt "RĘKA W RĘKĘ”

Projekt RĘKA W RĘKĘ - streetworking i animacje uliczne.
Projekt realizowany ze środków własnych fundacji. Działania stretworkingowe i animacyjne na terenie Warszawy

________________________________________________________________________________________________________

OFERTA KONSORCJUM „ZONA MURANÓW”

„Zona Muranów” jest platformą, która łączy różnego rodzaju działania dotychczas realizowane przez Stowarzyszenie ASLAN, Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul „Wielka Polonia”, Chrześcijańską Fundację „NEBO”, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Stowarzyszenie „Amfora” oraz instytucje wspierające, tworząc koalicję, aby dzieci i młodzież znalazły specjalistyczną pomoc, ofertę aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań. Zajęcia przeznaczone będą dla uczniów wszystkich klas, każdego rocznika. Każdy uczeń będzie mógł wziąć udział w dowolnej liczbie zajęć. Zajęcia będą całkowicie nieodpłatne dla uczniów.


Zajęcia dodatkowe zorganizowane zostaną według następujących obszarów tematycznych:

WSPARCIE DLA EDUKACJI Realizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul Wielka Polonia, Stowarzyszenie ASLAN

1. Pogotowie lekcyjne to zajęcia wyrównawcze prowadzone przez doświadczonych korepetytorów, które umożliwią uczniom nadrobienie braków programowych, a także pomoc w odrabianiu prac domowych. Praca będzie się odbywać w małych grupach o podobnym zaawansowaniu i grupie wiekowej, w razie potrzeby prowadzone będą również lekcje indywidualne.
Odbiorca: kl. I-VI SP oraz kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Agata Koczowska tel. 536 290 462 e-mail: agata.zona.muranow@gmail.com

2. Działania wspomagające proces uczenia się:
- Szkoła Pasji - spotkania rozwijające i pogłębiające zainteresowania dzieci. W ramach Szkoły Pasji planujemy: spotkania z ciekawymi ludźmi, pasjonatami swoich dyscyplin, mini-eksperymenty naukowe, gry dydaktyczne, wyjścia na warsztaty do muzeów warszawskich itd.
Odbiorca: kl. IV – VI SP oraz kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Agata Koczowska tel. 536 290 462 e-mail: agata.zona.muranow@gmail.com

- SUS do wiedzy to 60-minutowe zajęcia edukacyjne przy wykorzystaniu komputerów podłączonych do Internetu, podczas których dzieci same, w ramach swoich grup, szukają odpowiedzi na ciekawe pytania z różnych dyscyplin nauki.
Odbiorca: kl. VI SP
Kontakt: Virginia Dulęba tel. 519 659 427 e-mail: zona.muranow@gmail.com

- Trening Pamięci i Koncentracji Uwagi to kurs realizowany na podstawie licencji Szkoły Pamięci Wojakowskich (SPW). Kursy te prowadzone są przez autoryzowanych trenerów i w oparciu o autorską metodę Szkoły Pamięci Wojakowskich. Kurs nie jest prowadzony w formie wykładu, lecz jest treningiem, na którym uczestnicy rozwijają pamięć, uwagę, wyobraźnię. Celem zajęć jest poprawa koncentracji uwagi, spostrzegania i tym samym zapamiętywania materiału szkolnego. Trening prowadzony w formie luźnych zajęć, ćwiczeń multimedialnych ma za zadanie wykształcenie nawyku zapamiętywania oraz przekonanie dzieci, że nauka, to nic trudnego. Szczególną satysfakcję z zajęć odnoszą uczniowie, którzy osiągali wyniki w nauce przeciętne lub poniżej przeciętnej.
Odbiorca: kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Edyta Trzaska tel. 501 141 710 email: edyta.trzaska@fundacjanebo.pl

3. Zajęcia logopedyczne proponowane jako uzupełnienie oferty poradni psychologiczno –pedagogicznych i/lub szkoły, mają na celu terapię dzieci z opóźnioną wymową, dysfunkcjami rozwojowymi, które mogą wpływać na problemy z porozumiewaniem się. Zadanie skierowane jest w pierwszej kolejności dla dzieci z klas młodszych. Realizowane będzie przez wykwalifikowanych logopedów z partnerskich szkół (zatrudnionych przez Stowarzyszenie).
Odbiorca: SP 210 oraz SP 220
Kontakt: Virginia Dulęba tel. 519 659 427 e-mail: zona.muranow@gmail.com

4. Nauka w działaniu, warsztaty miejsko – historyczne dotyczyć będą historii Warszawy przez pryzmat sportu i ludzi z nim związanych. Uczestnicy poznają opowieści o zdarzeniach, klubach i osobach, które składają się na sportowe oblicze Warszawy - od początku XX wieku aż po dzień dzisiejszy. Uczestnicy będą mogli poznać ciekawe i inspirujące zdarzenia z historii warszawskiego sportu, jego powiązania z innymi dziedzinami życia społecznego (np. z kulturą). Nauczą się pracy w grupie, ale i samodzielnego podejmowania decyzji, odpowiedzialności oraz krytycznej analizy źródeł informacji.
Odbiorca: kl. IV – VI SP oraz kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Agata Koczowska tel. 536 290 462 e-mail: agata.zona.muranow@gmail.com

ROZWÓJ OSOBISTY Realizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul Wielka Polonia, Stowarzyszenie ASLAN
1. Specjalistyczna pomoc psychologiczna dla dzieci młodzieży. Oferta skierowana do dzieci i młodzieży z problemami edukacyjnymi i adaptacyjnymi. Składać się będzie z działań diagnostycznych i terapeutycznych prowadzonych wg autorskiego programu Stowarzyszenia Aslan zawartego w publikacjach „Równe Szanse” i „Krok za Krokiem”, którego najważniejsze elementy to budowa zaufania między dzieckiem a terapeutą będąca podstawą zmiany, rozpoznanie deficytów i charakterystyka możliwości dziecka, indywidualnie dobrane działania korygujące. Innowacyjnym elementem działań jest obecność rodziców w części działań prowadzonych przez terapeutę.
Odbiorca: kl. I-VI SP oraz kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Virginia Dulęba tel. 519 659 427 e-mail: zona.muranow@gmail.com

2. Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci oraz Warsztaty rozwoju osobistego. Celem tych spotkań jest psychoedukacja, profilaktyka oraz kształtowanie u uczestników szerokiego zakresu kompetencji społecznych, emocjonalnych i poznawczych. Do kształtowanych umiejętności należeć będą m. in.: komunikacja werbalna i niewerbalna; asertywność; twórczość; współpraca w grupie i rozwiązywanie konfliktów; efektywne i konstruktywne radzenie sobie ze stresem; kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej, adekwatna samoocena z umiejętnością świadomego i efektywnego wykorzystania w codziennym życiu własnych zasobów w różnych sferach, konstruktywne rozwiązywanie problemów. Zajęcia obejmować będą również treści z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia.
Odbiorca: kl. I-VI SP oraz kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Virginia Dulęba tel. 519 659 427 e-mail: zona.muranow@gmail.com
Kontakt: Agata Koczowska tel. 536 290 462 e-mail: agata.zona.muranow@gmail.com

DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI ULICY Realizator Fundacja Chrześcijańska NEBO
1. Streetworking jest formą pracy pedagogicznej i socjalnej skierowaną do dzieci i młodzieży pozostającej poza konwencjonalnym systemem opieki i wsparcia. W skład działań wchodzą zajęcia integrujące i animacyjne na terenie zamieszkania dzieci, oraz zajęcia podczas których streetworkerzy zabierają dzieci do innych ciekawych poznawczo lub rekreacyjnie miejsc. Potencjalnym efektem tych działań będzie rozpoczęcie uczęszczania przez podopiecznych na zorganizowane zajęcia proponowane przez Konsorcjum Zona Muranów jak i pobliskie świetlice środowiskowe.
Odbiorca: kl. I-VI SP oraz kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Edyta Trzaska tel. 501 141 710 e-mail: edyta.trzaska@fundacjanebo.pl


2. Animacje uliczne to najskuteczniejsza forma pracy z dziećmi i młodzieżą poza ich miejscem zamieszkania, która w sposób otwarty i naturalny pozwala im zaangażować się w różne formy zabawy i tym samym nawiązać kontakt z pedagogami i pracownikami socjalnymi. W ramach działań Dziecięcej Strefy ART planujemy organizować zajęcia sportowe, gry, mini koncerty, zabawy z chustą Klanza, zajęcia teatralne, bańki mydlane, malowanie twarzy, zajęcia z tańca hip-hop, break dance, zajęcia plastyczne.
Odbiorca: kl. I-VI SP
Młodzieżowej Strefy ARTplanujemy organizować podwórkowe zajęcia z rapu, graffiti, tańca break dance, hip hop, naukę chodzenia na szczudłach, fireshow, ogromnych baniek mydlanych itp. zachęcimy młodzież do uczęszczania na zajęcia w Klubie Zamiast i innych.
Odbiorca: kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Edyta Trzaska tel. 501 141 710 e-mail: edyta.trzaska@fundacjanebo.pl


ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ Realizator Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul Wielka Polonia, Stowarzyszenie Amfora
1. Dziennikarstwo to zajęcia, podczas których uczestnicy zapoznają się ze specyfiką wszystkich gatunków dziennikarstwa. Zdobędą wiedzę dotyczącą min. doboru tematu, selekcji materiału, konstrukcji tekstu i obrazu, sztuki przeprowadzania wywiadów, redakcji tekstu, kompozycji kadru w fotografii i filmie, emisji głosu, prowadzenia „na żywo” audycji radiowej. Wiedzę zdobywaną podczas warsztatów będą wykorzystywać podczas działań praktycznych: tworząc teksty, prowadząc audycję radiową, tworząc film o Muranowie, przygotowując uliczne wystawy fotografii.
Ważnym sposobem praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy będzie prowadzenie fanpage „Zona Muranów” na portalu społecznościowym Facebook. Fanpage będzie głównym kanałem zewnętrznej komunikacji całego Konsorcjum.
Odbiorca: kl. IV-VI SP oraz kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Agata Koczowska tel. 536 290 462 e-mail: agata.zona.muranow@gmail.com


2. Warsztaty ceramiczne są to zajęcia, podczas których dzieci i młodzież mogą stworzyć unikalne dzieło. Tworzenie ceramiki stwarza warunki do działań twórczych, rozwija poczucie piękna i wrażliwości, oswaja ze sztuką, a także pomaga w rozwijaniu zdolności manualnych. Praca z gliną to możliwość oderwania się od nowoczesnego świata zdominowanego przez masowe produkty i sztuczne materiały.
Odbiorca: kl. I-VI SP oraz I-III Gimnazjum
Kontakt: Robert Rzeszutek tel. 692 873 375 e-mail: pracownia@amfora.org.pl


3. Warsztaty rękodzielnicze poprowadzą osoby, które reprezentują ginące i rzadkie zawody, takie jak wytwarzanie papieru czerpanego, świec, mydła, czy też warsztaty, na których dzieci będą robiły domki dla ptaków. Za każdym razem zajęcia będą konsultowane z dziećmi tak, aby czuły się nie tylko odbiorcami, ale także kreatorami, co przełoży się do ich większego zaangażowania w projekt.
Odbiorca: kl. I-VI SP oraz I-III Gimnazjum
Kontakt: Robert Rzeszutek tel. 692 873 375 e-mail: pracownia@amfora.org.pl


4. Warszawska Szkoła Rapu to jedyna na rynku w pełni profesjonalna szkoła dla dzieci i młodzieży. Wykładowcy to profesjonaliści z danych dziedzin muzyki rapu i hip hopu zebrani z całej Polski, będący jednocześnie pedagogami pracującymi z dziećmi i młodzieżą w ramach programów profilaktycznych. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi proponujemy zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu wiedzy na temat powstania kultury hip-hop oraz jej wszystkich elementów, takich jak: Taniec, Rap, Dj'ing, Graffiti czy Beatbox. Efektem końcowym działań WSR będzie nagranie płyty/ EP i wideoklipu oraz seria koncertów podczas działań publicznych miasta jak np. Wolski Korowód, Warsaw Challange itp., w szkołach, na eventach ulicznych i kulturalnych.
Odbiorca: kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Edyta Trzaska tel. 501 141 710 e-mail: edyta.trzaska@fundacjanebo.pl


5. Zajęcia sportowe mają na celu promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, a także wychodzą naprzeciw naturalnej u dzieci i młodzieży potrzebie ruchu i współzawodnictwa. W ramach programu sportowego Konsorcjum proponujemy:
• Zajęcia z piłki nożnej z renomowanymi trenerami sportowymi (MKS Polonia Warszawa)
• Naukę koszykówki z czynnymi zawodniczkami (np. Katarzyna Dulnik, Mistrzyni Europy z 1999 r.)
• Rekreacyjne zajęcia i naukę z tenisa stołowego
• Współpraca z WOSiR Polonia oraz MKS Polonia Warszawa
• Spotkania z weteranami sportu (piłkarze, koszykarze, pływacy)

Wraz z rozwojem naszej współpracy i lepszym rozpoznaniem Państwa zapotrzebowania w naszym programie mogą się znaleźć również inne zajęcia i aktywności sportowe wskazane przez szkołę i uczniów.
Odbiorca: kl. I-VI SP oraz I-III Gimnazjum
Kontakt: Agata Koczowska tel. 536 290 462 e-mail: agata.zona.muranow@gmail.com


AKTYWNY CZAS WOLNY Realizator: Stowarzyszenie ASLAN
1. Weekend w ASLANIE to alternatywna forma spędzenia czasu w sobotę - z dala od ulicy, telewizora i komputera. W klubie, przy udziale animatorów oferowane będą zajęcia dostosowane do potrzeb wszystkich uczestników, zróżnicowane ze względu na wiek i oczekiwania dzieci (m.in. wycieczki piesze i rowerowe, gry planszowe i RPG, nauka gry na gitarze, zajęcia plastyczne, zabawy integracyjne i zespołowe, zajęcia z bajkoterapii, tworzenie przedstawień itp.). Klub jest poszerzeniem oferty Placówki Wsparcia Dziennego o zajęcia sobotnie dostępne dla wszystkich chętnych z obszaru Muranowa.
Odbiorca: kl. I-VI SP oraz kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Virginia Dulęba tel. 519 659 427 e-mail: zona.muranow@gmail.com


WSPARCIE DLA RODZICÓW
1. Pogotowie psychologiczne dla rodziców. Celem działania będzie możliwie szybkie udzielenie pomocy rodzicom lub opiekunom w sytuacjach, gdy będą potrzebować porady w rozwiązaniu problemów wychowawczych takich jak wagary, nieoczekiwana zmiana zachowania dziecka, nieposłuszeństwo lub agresywne zachowanie, kłamstwa, pogorszenie wyników w szkole, problemy rodzinne rzutujące na kondycję psychofizyczną dziecka, brak umiejętności w stosowaniu i przestrzeganiu zasad, konflikt w szkole itp. Pogotowie służy skróceniu czasu oczekiwania rodziców na konsultację, a tym samym zmniejszeniu ich niepokoju i umożliwienie podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemu wychowawczego. W razie potrzeby dzieciom zostanie zaproponowana pomoc terapeutyczna (indywidualna lub grupowa), a rodzicom warsztaty edukacyjno – wsparciowe.
Odbiorca: Rodzice dzieci kl. I-VI SP oraz kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Virginia Dulęba tel. 519 659 427 e-mail: zona.muranow@gmail.com


2. Warsztaty na ważne tematy są przeznaczone dla tych rodziców (opiekunów), którzy poszukują pogłębienia swojej wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w poszczególnych fazach rozwojowych oraz poszerzenia umiejętności niezbędnych do właściwego wspierania dziecka. Zajęcia odbywać się będą w modułach 3 – 6 godzin. Zaplanowane są jako krótkotrwałe, doraźne działania nastawione na edukację w zakresie konkretnych, pojedynczych zagadnień. Rodzice mogą skorzystać z jednego lub z kilku dowolnych modułów w zależności od własnych potrzeb.
Odbiorca: Rodzice dzieci z kl. I-VI SP oraz kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Virginia Dulęba tel. 519 659 427 e-mail: zona.muranow@gmail.com


3. Program „Początek” dla dzieci z klas 0 – 1 to poradnictwo rodzinne dla rodziców dzieci z klas 0–1. Program przygotuje rodziców do nowej sytuacji – rozpoczęcie nauki przez dziecko. Rodzice dowiedzą się, jakie mogą napotkać trudności z tym związane i jak sobie z nimi poradzić. Podczas konsultacji psycholog nauczy rodziców jak rozmawiać z dzieckiem, żeby je wspierać i być dla niego oparciem, a nie potęgować jego lęki. Przygotuje rodziców na rozmowy z nauczycielami – kiedy rodzice powinni przejąć inicjatywę, a kiedy pozwolić dziecku samodzielnie reagować na różne szkolne sytuacje. Rodzice dowiedzą się, jak motywować dziecko do nauki.
Odbiorca: Rodzice dzieci kl 0-I
Kontakt: Monika Powierża tel. 22 635 29 24 e-mail: spotkania-arsenal@tlen.pl


WSPARCIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
1. Niewidzialna ręka to zakrojona na szeroką skalę działalność na rzecz lokalnej społeczności – w tym przypadku – osób starszych zamieszkujących dzielnicę Muranowa.
Dzięki zajęciom każdy z uczniów będzie mógł:
- zapoznać się z historią swojego podwórka, ulicy, domu podczas relacji z ust naocznych świadków wydarzeń;
- wziąć udział w czynnej organizacji eventów i konkursów z zakresu wiedzy o historii własnej społeczności;
- nauczyć się zasad komunikacji z osobami starszymi, uwrażliwić się na potrzeby tej grupy społecznej poprzez bezpośredni kontakt z jej przedstawicielami;
- aktywnie pomagać osobom starszym w codziennych obowiązkach tj. zakupy, sprzątanie, wyprowadzanie zwierząt na spacer;
- wziąć udział w cyklu eventów i spotkań w lokalu Stowarzyszenia Wielka Polonia oraz na terenie dzielnicy Muranów,

Zajęcia będą prowadzone przez animatora programu Niewidzialna ręka, pedagoga, z doświadczeniem w organizacji eventów i spotkań oraz pracy z grupą dzieci i młodzieży, jak również z osobami starszymi.
Odbiorca: kl. IV-VI SP oraz kl. I-III Gimnazjum
Kontakt: Agata Koczowska tel. 536 290 462 e-mail: agata.zona.muranow@gmail.com


Współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa 

Dołącz do nas na Facebooku